Политика на рефундација

- Брза и едноставна процедура за враќање и рекламација на производот.

- Доколку од било која причина производот го примите во неисправна или оштетена состојба, Ви гарантираме 100% рефундирање на парите.

- Рефундацијата на парите се врши со претходно приложување на слика на производот или видео што е неисправен или оштетен и е од 3-7 работни дена.

- Рефундацијата не е во сила доколку производот се користи. 

- Производот кој не Ви одговара можете неоштетен, неупотребуван во неоштетено оригинално пакување и со приложените документи да го вратите во рок од 7 дена од денот на преземањето, и трошоците за достава се на Ваша сметка.